top of page

Nätverket för specialistsjuksköterskor i akutsjukvård på akutmottagning

Arbetsbeskrivning:

Ladda ner:
Arbetsbeskrivning för specialistsjuksköterskor i akutsjukvård vid akutmottagningKontaktuppgifter:

SENA:
Viktoria Strand
viktoriastrand@sena.se

Helena Wengström Nymark
helenawengstromnymark@sena.se

ARBETSFÖRBEREDANDE GRUPP:

Carl Gälman 
carl.galman@regionorebrolan.se 

Ebba Wijkmark
ebba.wijkmark@capiostgoran.se

Olof Fager 
olof.o.fager@skane.se

Helena Wengström Nymark 
helena.wengstrom.nymark@medsci.uu.se

Åse Bylinder
ase.bylinder@skane.se

Nationell samverkan är en förutsättning för etablering av en standard för avancerad nivå inom den intrahospitala akutsjukvården och akutmottagning. Nätverket för specialistsjuksköterskor i akutsjukvård på akutmottagning skapar dialog gällande akutsjuksköterskans arbetsuppgifter, kompetensutveckling samt karriärvägar.

Nätverket riktar sig till chefssjuksköterskor, vårdenhetschefer, utbildningsansvariga eller personer med liknande ansvar som arbetar med utvecklingen av rollen för specialistsjuksköterskan i akutsjukvård på akutmottagningar.

Nätverket träffas regelbundet genom digitala träffar. Fysiska träffar brukar ske en gång per år på någon av orterna.

Nätverket bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och har till exempel tagit fram en nationell arbetsbeskrivning för specialistsjuksköterska i akutsjukvård på akutmottagning. Årligen genomförs även en basmätning av hur specialistsjuksköterskor arbetar i nätverkets akutmottagningar.

Idag finns flera akutmottagningar representerade i nätverket och nätverket växer i takt med att fler akutmottagningar ansluter. Karlstad, Karolinska Huddinge, Linköping, Lund, Malmö, Uppsala, St. Göran, Växjö, Örebro, m fl. Tveka inte att kontakta oss om intresse finns att delta från fler akutmottagningar.

 

Relaterad information

Exempel på frågeställningar som nätverket arbetar med:

Olika regioners/sjukhus karriärvägar, kompetensstegar, utvecklingsmöjligheter, dedikerade arbetsuppgifter mm för specialistutbildade akutsjuksköterskor, dvs på vilka sätt arbetar vi för att tillvarata specialistsjuksköterskans kompetens inom akutsjukvård och akut omvårdnad.

2021 arbetade nätverket fram en nationell arbetsbeskrivning för specialistsjuksköterskor i akutsjukvård på akutmottagning. Arbetsbeskrivningen har förts ut i verksamheterna och spridning sker av nätverkets deltagare. En basmätning av hur verksamheter bemannar, samt vilka kliniska funktioner specialistsjuksköterskor i akutsjukvård innehar har genomförts och planen är att nätverket följer upp denna mätning årligen med nya mätningar.

Nätverket har även en arbetsförberedande grupp med representanter från Regionerna; Skåne, Stockholm, Uppsala och Örebro.

Sammankallande från SENA är Viktoria Strand och Helena Wengström Nymark

 

bottom of page