top of page

Råd & Nätverk

under SENAs paraply

Under SENAs paraply har ett antal råd och nätverk bildats som på olika sätt verkar för att driva akutsjukvård, akut omvårdnad och akutsjuksköterskans profession framåt.

Grupper

bottom of page