top of page

OM

SENAs berättelse

Riksföreningen för Akutsjusköterskor - Swedish Emergency Nurses Association (SENA), grundades år 2008 som en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård. Riksföreningen för Akutsjusköterskor har som mål att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar inom intrahospital akutsjukvård, verksamma på akutmottagningar samt på akutvårds-, intagnings- och intermediärvårdsavdelningar.

SENAs syfte är också att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterskors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter.

Tillika har föreningen som mål att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper samt att påverka samhällsutveckling som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård och akut omvårdnad.

SENA är anslutet till Svensk Sjuksköterskeförening - SSF. Liksom SSF står SENA för trygg, säker, jämlik och god omvårdnad för alla, utförd i partnerskap med patienten av självständiga, stolta, skickliga och ansvarsfulla sjuksköterskor som vill utveckla omvårdnaden, professionen och sig själva. Medan SSF driver övergripande frågor, fokuserar SENA på kunskapsutvecklingen inom vårt specialområde, akutsjukvård och akut omvårdnad.

Skärmavbild 2023-01-30 kl. 09.23_edited.
bottom of page