top of page
Spruta

SENA
SWEDISH EMERGENCY NURSES ASSOCIATION

Akutsjuksköterskedagarna
6-7 februari 2025

#sparadatumet för nästa års konferens inom intrahospital akutsjukvård och akut omvårdnad!

bottom of page